Projekt

PROJEKT

INGENJÖRSVILLAN

Projekteringsledning

LKAB har startat samhällsomvandlingen av Kiruna. Johan projekteringsleder ombyggnation av Ingenjörsvillan.

MORÖHÖJDENS FÖRSKOLA

Miljöcertifiering

Skellefteå kommun har byggt Moröhöjdens Förskola. Johan samordnade miljöcertifieringsarbetet.

Projektet har erhållit Miljöbyggnad nivå Silver

HELIKOPTERPLATTA NUS

Projektledning, installationssamordning

Patrik och Göran har skött projektledningen när Norrlands Universitetssjukhus har byggt Sveriges modernaste helikopterplatta. 

FLORASKOLAN

Miljöcertifiering

Skellefteå kommun projekterar nu den nya Floraskolan. Johan samordnar miljöcertifieringsarbetet för den nya skolan

Floraskolan MAF Arkitektkontor AB

YTTERVIK 1:15

Kontrollansvar

Kontrollansvarig för bostadshus i Yttervik. Huset levererades av Hjältevadshus i färdiga moduler och lyftes på plats under en kall februaridag. Efter att de invändiga  arbeten slutbesiktades i maj kan nu familjen som förlorade sitt hus i en brand äntligen flytta in.

NUS By 10C RESERVVÄRME

Projektledning, installationssamordning

Den nuvarande reservkraftanläggningen för elkraft skall utökas och i samband med denna åtgärd skall även en redundant värmeförsörjning installeras. Överskottsvärme från reservkraft-dieselaggregaten skall tas tillvara och kunna stå för en stor del av värmebehovet på NUS om ordinarie fjärrvärmeproduktion skulle slås ut. Sjukhuset ska i stora drag bli självförsörjande på värme och el vid drift av reservkraftaggregaten efter att projektet är klart.

Ingenjörsvillan

TUNA PARK 2

Miljöcertifiering

Fastec bygger Tuna Park 2. Projektet ska miljöcertifieras enligt Breeam. Johan  samordnar miljöcertifieringsarbetet åt Fastec

Yttervik 1:15
Yttervik 1:15

Projectmind Sverige AB

559184-5226

 

Postadress: Boviken 252, 931 99 Skellefteå