Patrik

ANSTÄLLNINGAR

2016-2019 Tyréns AB -  Projektledning

Projekt- och byggledare installationer

 

2011-2016 Balticgruppen Bygg AB

Projektledare Installationer/installationssamordnare

 

2007-2011 WSP Systems

Uppdragsledare/projektör El

1993-2007 Täfteå El AB

 

 

REFERENSPROJEKT

 

2018-  VLL NUS , Pågående projekt

Projektsamordning Tekniksamordning samtliga pågående projekt inom sjukhuset.

Samordning installationer på installations och systemnivå i pågående projekt

 

2018-  By 29, Nybyggnad, VLL, Pågående projekt

Byggledare installation/tekniksamordnare i partneringprojekt. Bruttoyta ca 12000 m2. Projektet klart 2021, projektkostnad ca 400 milj kr

 

2016-  By 2/4+10+helikopterplatta Om-och tillbyggnad, VLL

Byggledare installation/tekniksamordnare i partneringprojekt. Projektet klart 2020, projektkostnad ca 500 milj kr

 

2017- VLL NUS By 3B Radiatorbyte,  Pågående projekt

 Projektledare, Byggledning Byte radiatorsystem inkl nya stammar. Projekt under pågående verksamhet, projektkostnad ca 5 milj kr

 

2017 VLL NUS By3A Radiatorbyte  Pågående projekt

Projektledare, Byggledning Byte radiatorsystem inkl nya stammar. Projekt under pågående verksamhet, projektkostnad ca 7 milj kr

 

2017 Balticgruppen Kv Laxen  Pågående projekt

Installationssamordning Teknisk rådgivning i projekterings och produktionsfas

Medverkan i projektering betr systemval och teknisk utformning.

 

2017 VLL NUS By 3A  Pågående projekt

 Projektledning för 2 st kylvärmepumpar för varmvattenproduktion installerade i bef anläggning

 

Handel

2008 Uminova (Umeå Biotech Incubator AB)

Hyresgästanpassning UBI (Umeå Biotech Incubator AB) om ca 900 m² omfattande biotekniklab, kontor och lunchrum.

 

2006 Ica Maxi Stormarknad

Ombyggnad av butiksbelysning/ varuexponering 12000 m² för Ica Maxi.

 

2006  Strömpilen

Utbyggnad av Ica Maxi Stormarknad 10000 m² nybyggnad för Balticgruppen fastighet.

 

2003 Willys Umeå

Hyresgästanpassning av äldre lokal till ny butiksyta för Axfood /Willys, 7000 m²Totalombyggnad av äldre industrilokal till butiksyta inkl inredning, ny hsp station+ lsp ställverk

 

2002 Elgiganten Umeå

Nybyggnad av handelsyta, styr och regler projekt (Tac)

 

2000 Strömpilen galleria Sliperiet

7000 m² ombyggnad pappersmassefabrik till handelsytaför Balticgruppen fastighet.

 

Industri

2008 Uminova hus A

Hyresgästanpassning 400 m² omfattande biotekniklab och kontor för Merck-Sequant

 

2008 Restaurang Örnen Kv Etern Umeå

Om och tillbyggnad restaurang , nytt restaurang kök, hyresgästanpassning för Baltic Fastighet.

 

 

2007 Folkets hus Umeå

Hyresgästanpassning för Thorengymnasiet Ombyggnad av äldre folketshusbyggnad till moderna studielokaler inkl bespisning utförande med IHC fastighetsautomationssystem för energibesparing genom närvarostyrning Styrning av belysning och ventilationssystem.

 

2006-2006 Iksu Spa Umeå

Ny reception/entré, träningslokaler och omklädning 500 m²

 

2005 Umedalen Byggnad A1

Ny fläktanläggning kontorsfastighet Konstruktion/montering apparatskåp

 

2003 Kv Etern Umeå.

Anläggning för minskande av magnetfält och vagabonderande strömmar, montering av sugtrafoanläggning för kontorsyta 4000 m²

 

2001 Hyresgästanpassning restaurang Viktor Umeå

Nybyggnad av restaurangkök och ny restaurang i gammal K-märkt fastighet för Balticgruppen

 

Kontor

2008 Tullkammaren Kv Brage 6

Handläggning/samordning och projektering Ombyggnad av äldre K-märkt fastighet till moderna kontorslokaler4500 m² 345 arbetsplatser.

 

2006 Hyresgästanpassning Vita Husen Umeå

Nya kontorslokaler för Migrationsverket 85 st nya kontor

 

2001 Sjömagasin 5 Strömpilen Umeå

Nytt huvudkontor för Ålömaskiner

 

1998 Sjömagasin 1-4 Strömpilen Umeå

Nyproduktion Kontorsyta 4 st sjöbodar 40 st kontor.

 

Övriga offentliga byggnader

2010-2012 Konstnärligt Campus etapp 2

Balticgruppen Utveckling AB

Installationssamordning och kontroll .Uppdraget innefattar att verka som installationssamordnare för samtliga tekniker under uppförandet av projektet Konstnärligt Campus.

 

2009-2010 Konstnärligt Campus etapp 2

Balticgruppen Utveckling AB

Handläggning/samordning och projektering av nytt konstnärligt campus i Umeå. Total yta 10600 m² innefattande nytt bildmuseum, konsthögskola, humlab och café. Projekteringen har genomförts i samarbete med Henning Larsen Arkitects och White Arkitekter.

 

Projectmind Sverige AB

559184-5226

 

Postadress: Boviken 252, 931 99 Skellefteå