Göran

ANSTÄLLNINGAR

2016-2019 Tyréns AB -  Projektledning

Seniorkonsult

2014-2016 Consultec Arkitekter och konstruktörer AB

Affärsområdeschef Management

2008-2013 WSP Management 

Senior projektledare/projekteringsledare

2001-2008 WSP Arkitektur

Avdelningschef

2000-2001 KM Arkitekter

Kontorschef

1998-1999 KM Arkitekter

Handläggande A-ingenjör

1992-1998 Ehnbergs&Isacson Arkitekter AB

Delägare

1984-1992 VBB

Husprojektering, mark- VA-energiprojekt

REFERENSER

 

Hälso- och sjukvård

2018-  By 29, Nybyggnad, VLL, Pågående projekt

Projekteringsledning i partneringprojekt. Bruttoyta ca 12000 m2. Projektet klart 2021, projektkostnad ca 400 milj kr.

 

2018-  By 10A Ombyggnad röntgen, VLL, Pågående projekt

Projektledning av ombyggnad för 5 st nya skelett-och lungröntgenmaskiner samt 2 st nya CT.

 

2016-  By 2/4+10+helikopterplatta Om-och tillbyggnad, VLL, Pågående projekt

Projektledning, byggledning i partneringprojekt. Projektet klart 2020, projektkostnad ca 500 milj kr

 

2017- Lycksele lasarett, By101 Om-tillbyggnad vån 12,  Pågående projekt

Projektledning, projekteringsledning, projektkostnad ca 40 milj kr

 

2017 By3A Ombyggnad centraloperation, VLL

Projektledning, Projekteringsledning samt utformning(i nära samarbete med verksamhet) av total ombyggnad av 6 st operationssalar samt specialdisk för endoskopin, total projektkostnad ca 40 milj. kr

 

2016 By3A Ombyggnad robotoperationssal, VLL

Projektledning och projekteringsledning och utformning av 1 st robotsal för COP3

 

2015 Lycksele lasarett, By109 Ombyggnad op.sal gul, VLL

Projektledning, projekteringsledning och utformning op.sal gul

 

2015 By 3A Ombyggnad MR-pågående projekt

Projekteringsledning och utformning av installation för MR 3T

 

2015 By27 Ombyggnad för Spect-CT-utrustning, VLL

Projekteringsledning och utformning av installation för Spect-CT

 

2014 By27 Ombyggnad för PET/MR-utrustning, VLL

Projekteringsledning och utformning av installation för PET/MR

 

2014 By3A Ombyggnad ryggoperationssalar, VLL

Projekteringsledning och utformning av 2 st ryggop.salar för COP1 i nära samarbete med nyttjare, ca 250 m2

 

2012 -2014  NUS, by 10, Hjärtcentrum och Arytmilab, VLL

Ombyggnad ca 3200 m2 för hjärtcentrum inkl . flytt av arytmilab, 2 st. Uppdraget avser utformning , projekteringsledning, BAS P, ca 3100m2

 

2012 Program för teknisk standard, Landstingsfastigheter i Jönköpings län

Teknisk support avseende framtagande av gemensam standard för 10 st landsting från Skåne till Uppsala

 

2011 - 2012 By3A Ombyggnad thorax-op.salar, VLL

Projekteringsledning och utformning av 4 st op.salar för Thorax samt 8 st op.salar för COP1 i nära samarbete med nyttjare, ca 900m2

 

2011 - 2012 NUS, By4, PCI-lab, VLL

Ombyggnad för utbyte av PCI-utrustning. Utformning, projekteringsledare, BAS-P

 

2011 Akademiska sjukhuset Uppsala, B12, utbyte CT , Landstingsservice

Ombyggnad för utbyte av CT på neuroröntgen

 

2010 - 2011 Nus, by 3A, IR2, Västerbottens Läns Landsting

Ombyggnad för för en ny IR-kamera, IR2.

 

2010 - 2011 Akademiska sjukhuset, by N1, utbyte linjäraccelerator, Landstingsservice i Uppsala län

Ombyggnad för utbyte av linjäraccelerator by N1, Strålningsavdelningen Uppsala

 

2010 -2011  Neuroangiografi Akademiska sjukhuset Uppsala, Landstingsservice Uppsala

Ombyggnad för lokaler med ny angiografiutrustning på Neuroröntgen. Uppdraget består av utformning, a-projektering samt projekteringsledning, ca 300m2

 

2009 - 2010 BRIVA-brännskadeintensiv, (Landstingsservice)

Projekteringsledning i partneringentreprenad för ny brännskadeintensiv byggnad B14 Uppsala, ca 1800m2.

 

2009 -2010  MR-Scanner, (Akademiska Hus)

Ombyggnad för MR-scanner för speciallab.(djur) Scannern är en Bruker 9,4T

 

2009 -2010  Utbyte MR-kamera, NUS by 3A, (Västerbottens läns landsting)

Ombyggnad för utbyte av 1,5T MR, byggnad 3A

 

2009 -2010  Angiolab, Uppsala, (Landstingsservice)

Förstudie ang. ombyggnad för angiografiutrustning vid Neuroröntgen, Uppsala

 

2009 -2010  By 3A, Ombyggnad MR-kamera, (NUS)

Ombyggnad för ny forskningsmagnetkamera, 3T samt anpassningar i intilliggande arkiv

 

2009 Ombyggnad linjäraccelerator byggnad N1, (Landstingsservice)

Ombyggnad för utbyte av linjäraccelerator. Ombyggnaden utförs under pågående drift på strålningsavdelningen

 

2009 Kortvårdskirurgi Enköping, LUL, (Landstingsservice)

Programarbete för kortvårdskirurgi i Enköping. Totalt 6 st op.salar varav 4 st med LAF-tak

 

2008- 2009 Vård 2010, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ombyggnad av vårdbyggnad B11 och B14. Stora ombyggnadsarbeten planeras på sjukhuset och där hela avdelningar måste flyttas i olika omgångar. Sjukhusets central-block är byggt i slutet av 60-talet, och ska nu byggas om för att möta dagens och morgondagens krav inom sjukvården. Sjukhusen har ett förändrat sjukdomspanorama med flera typer av vällevnadssjukdomar, infektioner från olika delar av världen, multiresistenta bakteriestammar m m, ger tillsammans med att patienterna blir äldre, sjukare, tyngre nya utmaningar för framtida vård. Projekteringsledning i parhästlösning med äldre kollega. Produktionskostnad beräknad till 700 MSEK

 

2008 - 2009 IR-lab, by 3A, NUS, (Västerbottens läns landsting)

Ombyggnad för interventionell radiologi

 

2006 - 2010 By 27, NUS, (Västerbottens läns landsting)

Nybyggnad barn-,kvinno-,onkologibyggnad på 35.000 m2. Projekteringsledare som generalkonsult. Ansvarig för flyttsamordning av de olika verksamheter som inrymdes i byggnaden. Totalkostnad inkl utrustning ca 900 milj.kr

 

2006 - 2007 Arytmilab by B2, (Landstingsservice)

Ombyggnad av Arytmilab för ny mono-och biplansutrustning. I labbet utförs kateterbunden interventionell behandling av olika hjärtsjukdomar.

 

2006 - 2007 CT-kamera, Nukleramedicin, UAS, (Landstingsservice)

Ombyggnad för CT-kamera

 

2006 - 2007 PET CT, Nuklearmedicin, UAS, (Landstingsservice),

Ombyggnad för nyinstallation av PET CT

 

 

2005 - 2006 Centraloperation C-op1, Uppsala, (Landstingsservice)

Förstudie och behovsanalys av centraloperations lokaler, projektering uppvakningsenhet

 

2005  By 5B, djurhus, (Lokalförsörjningen Umeå universitet)

Förstudie avseende ombyggnad av djurhuslokaler

 

2005 By 3A Magnetröntgenkamera, (Västerbottens läns landsting)

Ombyggnad för magnetröntgenkamera med tillhörande lokaler

 

2004 - 2005 Odontologiska materialvetenskapen, NUS, VLL

Ombyggnad i by 1D, NUS för Odontologiska materialvetenskapen

 

2004 Nordmaling vårdcentral, (Västerbottens Läns Landsting)

Ombyggnad av Nordmalings vårdcentral,

 

2004 Renrum, NUS, (Västerbottens Läns Landsting)

Nybyggnad av renrum i by 1A, NUS för handkirurgin

 

2004 Kliniskt forskningscentrum, by 5A, (Västerbottens Läns Landsting)

Ombyggnad i by 5A, NUS, för Kliniskt forskningscentrum-patientnära forskning

 

2002 Utbildningslokaler by 3B, NUS, (Västerbottens Läns Landsting)

Ombyggnad utbildningslokaler för läkarutbildning

 

2000 - 2001 Vindeln Hälsocentral, (Västerbottens Läns Landsting)

Nybyggnad vårdcentral, apotek, folktandvård och försäkringskassa.

 

1999 - 2001 Laboratoriecentrum byggnad 6M, (Västerbottens Läns Landsting)

Projekteringsledning samt generalkonsult . Nybyggnad av laboratoriecentrum, NUS, innehållande kliniska lab, forskningslab, medicinskt bibliotek mm, total yta 22000 m2

 

 

Handel

2011 -  2016 Kv. Forsete, Balticgruppen

Projekteringsledning för stort centrumprojekt, ca 60.000 m2, innehållande bl a hotell 185 rum, 60 st butiker, foodcourt, kontor, gym, bostäder. Investeringskostnad ca 800 milj.kr

 

1998 Kv Höder, (Telaris)

Omfattande renovering och restaurering av byggnader med antikvariska krav, kontor och butiker.

Kontor

 

2007 - 2008 Umeva kontor, (Umeva)

Nybyggnad kontor på Ön för Umeva. Projekteringsledning

Rekreation och fritid

 

2004 - 2005 Storsjöanläggningen, (Umeå kommun)

Nybyggnad av äventyrsbad, aquarena, samt ombyggnad av omklädning,  gym, restaurang mm. Projekteringsledning

 

2004 - 2005 Sporthall, Hörnefors skola, (Umeå kommun)

Nybyggnad av idrottshall 22x43 m

 

Utbildning/forskning

2014- Medicinskt biologiskt centrum, Akademiska Hus- pågående projekt

Projekteringsledare avseende om-och tillbyggnad av Biologihusen i Umeå, projektkostnad ca 300 milj

 

2011-02 - 2012 SLU Påbyggnad, Akademiska Hus

Projektledare åt Akademiska hus avseende om-och tillbyggnad av SLU i Umeå, preliminär projektkostnad 70 milj.

 

2007 Hissjö skola, (Umeå kommun)

Nybyggnad kök/matsal och förskola, tillbyggnad skola

 

2006 - 2007 Naturvetarhuset, om-och tillbyggnad, (Akademiska hus)

Ombyggnad ca 6300m2 samt tillbyggnad ca 500 m2. Lokaler för lärarutbildningen mm

 

2006 Täfteå skola, (Umeå kommun)

Om-och tillbyggnad skola och förskola, ca 850 m2

 

2005 Naturvetarhuset, UMU, (Akademiska hus)

Ombyggnad av kurslokaler samt kontor

 

2004 - 2005 Förskolan Blåkulla, Tomtebo, (Umeå kommun)

Nybyggnad av förskola 4 avd. med kök i stadsdelen Tomtebo

 

2004 - 2005 Förskolan Solen, Sävar, (Umeå kommun)

Nybyggnad av förskola 4 avd, Sävar

 

2004 - 2005 Kemihuset , (UMU, Akademiska Hus)

Ombyggnad av lab.byggnad

 

2000 - 2001 Midgårdskolan, (Umestan Företagspark)

Nybyggnad samt ombyggnad av gamla kasernbyggnader för ny gymnasieskola Midgårdsskolan innehållande program för de estetiska programmen samt kommunala musikskolan

 

1999 - 2001 Parkskolan, Ö-vik, (Örnsköldsviks kommun)

Särskolegymnasium, om- o tillbyggnad samt nybyggnad för träteknik

 

1998 Ängetskolan, Ö-vik, (Örnsköldsviks kommun)

Om- och tillbyggnad av 0-6 skola samt matsal med storkök

 

1997 Geneskolan, Ö-vik, (Örnsköldsviks kommun)

Om- och tillbyggnad av 0-9-skola.

 

1995 Domsjöskolan, Ö-vik, (Örnsköldsviks kommun)

0-6 skola, om- och tillbyggnad.

 

1994 Backens skola, (Umeå kommun)

0-6 skola, om- och tillbyggnad

 

1992 - 1993 Ersängsskolan, (Umeå kommun)

Nybyggnad av 0-9 skola inkl. stor idrottshall och matsal

 

 

Bostäder

1996 - 1997 Lingbo, Ö-vik, (Örnsköldsviks kommun)

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus till äldreboende, 48 lgh.

 

1994 Örnsköldsgården, Ö-vik, (Örnsköldsviks kommun)

Om- och tillbyggnad av äldreboende, 48 lgh

 

Övriga offentliga byggnader

1997 Kyrkan hus, (Grundsunda församling)

Ombyggnad av kommunalhus till församlingslokaler.

 

Vägar, gator och broar

2010 - 2012 Stråket, bussterminal mm NUS, VLL

Projektkoordinator för ett stort infrastrukturprojekt med bussterminal, ambulansuppfart, anslutning till Umeå Östra. Kostnad 95 milj.kr

Projectmind Sverige AB

559184-5226

 

Postadress: Boviken 252, 931 99 Skellefteå