Johan

ANSTÄLLNINGAR

2015-2017 Tyréns AB - Avdelningschef Projektledning

Avdelningschef för en projektledningsavdelning med kontor i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall.


2015-2015 Consultec Arkitekter och Konstruktörer AB - Vice VD

December 2015 såldes Consultec till Tyréns AB och verksamheten fortsatte i Tyréns regi


2012-2014 Suppleant Bygg och miljönämden Skellefteå kommun


2011-2014 Fastec Sverige AB - Verksamhetsutvecklare

Ansvarig för Fastec verksamhetssystem, ingick i ledningsgruppen.


2004-2011 Fastec Sverige AB - Projekteringsledare


2002-2004 JM AB - Bitr projektledare

Småhus- och flerbostadshusprojekt.

Styrelseuppdrag


2018- Skellefteå Airport

Vice ordförande 

AKADEMISKA UTBILDNINGAR


2015-2017 Stockholm School of economics - Civilingenjörsprogrammet

Utbildning i två delar. Del 1 Affärsekonomi 10 dagar. Del 2 Affärsutveckling 21 dagar


1997-2002 KTH - Väg och vatten, Civilingenjör

CERTIFIKAT


2018 - Kontrollansvarig Behörighet K - certifikat SC2402-12


2012 - Miljöbyggsamordnare

SÄRSKILDA UTBILDNINGAR


2017 - Entreprenadbesiktning

2017 - Entreprenadjuridik fortsättning

2016 - Förhandlingstaktik

2016 - ABK 09

2014 - AMA AF 12

2013 - LEED B-kurs

2012 - Miljöbyggnad certifieringskurs

2012 - Upphandlingsjuridik

2011 - Nya plan och bygglagen

2010 - ABK 09

2009 - Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P / BAS-U

2008 - Entreprenadjuridik

2008 - Automatisk vattensprinkler SBF 120:6

2008 - AB04

2007 - Kvalitetsansvarig

2006 - Lås och utrymningsvägar

2006 - Interna revisioner - revisionsteknik för kvalitet och miljö

2006 - Projekteringsledning

URVAL AV REFERENSPROJEKT

 

2018 - NYA HOTELLRUM SCANDIC, SKELLEFTEÅ

Kund: Diös

Roll: Projektledare

Ombyggnationer till nya hotellrum för Scandic i

Skellefteå.

 

2018-2019 - OMBYGGNATIONER SWEDBANK, SKELLEFTEÅ

Kund: Diös

Roll: Projekteringsledare, projekledare

Projekteringsledare för ombyggnationerna för Swedbank samt 

projektledare under utförandefasen

 

2018-2019 - OMBYGGNATIONER ÅF, SKELLEFTEÅ

Kund: Diös

Roll: Projekledare

Projektledning för ÅFs nya kontorslokaler i Skellefteå

 

2018-2019 - KONTROLLANSVAR HEDTRÄSK 2:3

Kund: privatperson/Länsförsäkringar

Roll: Kontrollansvarig

Kontrollansvarig för uppförande av nytt bostadshus efter brand.

 

2018 - LÄNSMANSGÅRDEN, KIRUNA

Kund: LKAB

Roll: Projekteringsledare

Ombyggnationer av Ingenjörsvillan.

Projekteringsledning av A, K, EL, VVS, Brand


2018 - LAGERBYGGNAD,TIBBLE

Kund: Fastec Sverige AB

Roll: Samordnare Mijlöbyggnad


2017 - SYSTEMBOLAGET, AVION UMEÅ

Kund: Fastec Sverige AB

Roll: Projekteringsledare

Tillbyggnad för nytt systembolag vid Avion i Umeå.

Projekteringsledning av A, K, EL, VVS, sprinkler,

Brand.


2017 - INGENJÖRSVILLAN, KIRUNA

Kund: LKAB

Roll: Projekteringsledare

Ombyggnationer av Ingenjörsvillan.

Projekteringsledning av A, K, EL, VVS, Brand.


2017 - BOLAGSHOTELLET, KIRUNA

Kund: LKAB

Roll: Projekteringsledare

Ombyggnationer av Bolagshotellet.

Projekteringsledning av A, K, EL, VVS, Brand och

storkök.


2017 - FLORASKOLAN

Kund: Skellefteå Kommun

Roll: Samordnare Miljöbyggnad


2017 - OMBYGGNATIONER AV KOMMUNHUS,

SÖDERHAMN

Kund: Söderhamn kommun

Roll: Uppdragsansvarig

 

2015 - MORÖHÖJDENS FÖRSKOLA

Kund: Skellefteå Kommun

Roll: Samordnare Miljöbyggnad

 

2014 - HANDELSPLATS SYD, UMEÅ

Ikano Retail Centres AB

Roll: Samordnare LEED

 

2013 - BYGGNAD 21 , ÄLMHULT

Ikano Retail Centres AB

Roll: Samordnare LEED

 

2013 - COOP VISBY

Coop Sverige AB

Roll: Samordnare Miljöbyggnad

 

2008-2009 - VALBO VOLYMHANDEL

KF Fastigheter

Nybyggnad för kommersiell handel 6000kvm, Valbo

Roll: Projekteringsledare

 

2007 - KV SILVRET

Nybyggnad för kommersiell handel 21 000kvm, Norrköping Kv Silvret

Roll: Projekteringsledare

 

2006 - STORÄNGSHALLEN

Huge Fastigheter AB

Nybyggnad Multisporthall, Huddinge

Roll: Projekteringsledare

 

2005 - SOLBACKEN, SKELLEFTEÅ

Nybyggnad av handelsplats 15000kvm

Roll: Projekteringsledare

 

 

 

 

Projectmind Sverige AB

559184-5226

 

Postadress: Boviken 252, 931 99 Skellefteå